TrainController Quick start - Krok 3

V této kapitole si ukážeme, jak kreslit kolejiště do Train controlleru a jak připojit a ovládat vyhýbky. V originálním manuálu tento popis naleznete na stranách 33 až 37.

 

 

 

 

 

Krátký popis, co video obsahuje:

 

 

Pro vlastní kreslení je potřeba přepnout program do Edit mode. V záložce "Tools" anebo v horní liště se objeví nástroje a komponenty pro kreslení schématu kolejiště.

Draw - tužka pomocí které je možno volně kreslit schéma celého kolejiště.

Tracks - symboly kolejí jak přímých, tak obloukových.

Turnouts - symboly různých vyhýbek.

Crossing & Bridges - symboly různých křižovatek a mimoúrovňových křížení.

Signals - návěstidla dvou, tří nebo čtyř světelná.

Accessory - softwarová tlačítka na obrazovku pro ovládání dalších příslušenství.

Edit mode

Nabídka nástrojů pro kreslení kolejiště

 

Obr33

Nakreslená dvojkolejná stanice

 

 

 

Obr34

Poklepáním pravým tlačítkem myši na vyhýbku se rozbalí menu. Vyberete Properties a otevře se okno s nastavením ovládání vyhýbky.

Záložka Connections:

Digital System - zvolíme systém, pomocí kterého chceme ovládat lokomotivu (TrainController umožňuje připojení více systémů)

Address - nastavíte adresu vyhýbky

Ouput Configuration - slouží ke sjednocení zobrazení přestavení vyhýbky na monitoru se skutečnou pozicí vyhýbky.

Normal State - určuje pozici vyhýbky po resetu systému.

Switch time - doba pro přestavení vyhýbky

 

Obr35

Záložka General:

Name - název vyhýbky

Hot Key - klávesa, pomocí které můžete vyhýbku přehazovat

State - pozice vyhýbky pro omzení rychlosti

Max Speed - maximální rychlost

Restricted Speed - maximální rychlost při posunu na žluté světlo

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla