Zpětná vazba

Zpětná vazba se na digitálně řízeném kolejišti využívá k informování o stavech, které provozem na kolejišti vznikají. Je možno pomocí ní např. kontrolovat stavy vyhýbek jestli jsou přehozené opravdu tam kam mají být apod. Já zpětnou vazbu využívám pro jedinou funkci a to je obsazení úseků. Tím řídící software získává přehled o pohybu vlaků na kolejišti.

Celé kolejiště je rozděleno do úseků (bloků), které mají navzájem izolované napájení. Pomocí dekodérů zjistím, jestli je na koleji lokomotiva/vagón. Detekce probíhá pomocí dekodéru LB101.

LB101

Dekodér LB101

Jedná se vlastně o proudový snímač, přes který je napájen daný kolejový úsek. Jestliže je na koleji lokomotiva nebo vagón (ten musí být vybaven buďto osvětlením anebo v nákladních vozech používám alespoň odpor), tak vozidlem protéká nějaký proud a dekodér vyhodnotí, že je kolej obsazená. Bohužel digitální standard neumožňuje na kolejích bližší detekci (např. adresu lokomotivy apod.). Přes dekodér LB101 můžeme napájet dva úseky. Má také dva výstupy se společnou zemí. V případě, že např. vyhodnotí obsazení úseku 1, výstup 1 zkratuje na společnou zem.

POZOR!!! Během měsíčního provozu se mi podařilo odpálit 3 dekodéry. Vypadá to, že to způsobil provoz analogových lokomotiv přes adresu 0 (nemohu to ale potvrdit na 100%). Chtěli jsme jednou o víkendu prohnat pár mašin od kamaráda a v pondělí jsem si všiml, že přestaly 2 úseky detekovat. Nikde v návodu od Lenze toto upozornění není, takže čekám na záruční opravu.

Výstupy z LB101 se připojují do LR101. Tento dekodér je již připojen přes vodiče RS do centrály a informuje centrálu, který kontakt (celkem 8 kontaktů na jednom dekodéru) je sepnutý a který ne.

LR101

Dekodér LR101

Každý dekodér LR101 má svoji adresu a je tedy možno připojit 64 dekodérů (adresy 1 – 64 jsou vyhrazené pro zpětné hlášení z vyhýbkových dekodérů a 65 - 128 pro hlášení z dekodérů LR101).

Úmyslně se zde nechci rozepisovat do teoretických detailů a možností, ale ukáži zde praktický postup při instalaci LR101. Také na mých stránkách nenaleznete návody, protože se domnívám že jejich uveřejněním bych porušoval autorský zákon.

Tak a hurá na instalaci ve fotogalerii.

Fotogalerie:

Joomla templates by a4joomla